Virtual Workshop: DiVoMiner® Research Boosting Program

The post-conference of 2021 ANPOR-APCA Post Conference Virtual Workshop “DiVoMiner® Research Boosting Program Saturday, January 15, 2022, from 13:00 to 16:00 (Bangkok Standard Time) Guest speakers. Host: Dr. Angus Cheong, founder of DiVoMiner® Trainer: Mr. Laurence Dang, Product Director of DiVoMiner® International The post-conference workshop will present the AI-aided content analysis and mining (ACAM) platform.…

อ่านต่อ

กิจกรรมสังสรรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ของชาว D.Com.Arts ป.เอก นิเทศหัวการค้า

บรรยากาศอบอุ่นของ พี่ๆ น้องๆ มีกัน 6 รุ่นเหนียวแน่น เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มั่นใจ สำเร็จการศึกษาตามแผนด้วยคุณภาพคับแก้ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ในงานมีกิจกรรมเฮฮา กระชับความสัมพันธ์ ผ่อนคลาย และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ขอบคุณน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณกุ้ง (เมตตา ปราบสุทธา) พี่ใหญ่รุ่น 5 เจ้าของตลาดหัวมุม สนับสนุนเปิดร้านนั่งชิล พร้อมอาหารรสเลิศเลือกสรรแล้วของตลาดหัวมุมให้พวกเราในบรรยากาศและแสงสีแห่งความสุข

อ่านต่อ

DComArts Get-together กิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษา รุ่น 6

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 6 ด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่ และนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 6 หลังจากการเรียนออนไลน์มาตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น (ภายใต้การดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข)

อ่านต่อ

DComArts ผ่านการประเมิน SAR ปีการศึกษา 2563 ในระดับดีมาก

ความภาคภูมิใจในคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ ป.เอกนิเทศหัวการค้า จากผลการประเมิน SAR ในระดับดีมาก ที่คะแนนเฉลี่ยรวม 4.4 และได้ค่ะแนนในระดับดีมากใน 4 องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.98 ในองค์ประกอบที่ 2 ที่เป็นคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 นำโดย ผศ. ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช ประธานกรรมการฯ รวมถึงกรรมการฯ 2 ท่าน ผศ. ดร.จิรภัทร เริ่มศรี และ อ. ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส ที่มาตรวจประเมินคุณภาพ และชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯในปีการศึกษาต่อไป

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Research Instrument and Statistical Analysis Design

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Research Instrument and Statistical Analysis Design โดย Professor Dr. Sung Kyum Cho, Dean of the Graduate School of Public Policy, Chungnam National University, Director of the Center for Asian Public Opinion Research and Collaboration Initiative (CAPORCI), Publisher and co-editor of the Asian Journal for Public Opinion Research (AJPOR). ในวันเสาร์ที่ 31…

อ่านต่อ

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Writing for publication: Effective research writing techniques

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Writing for publication: Effective research writing techniques โดย Associate Professor Dr. Changsong Wang, Center for ASEAN and Chinese Screen Studies, Xiamen University Malaysia. ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์ WebEx link: https://utcc.webex.com/utcc/j.php?MTID=m047c629be457f7bf19793d6dc115b26b

อ่านต่อ

หมอดูต๊อกแต๊ก A4 เตรียมพร้อมขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ดร. งานก็แน่น แต่เรียนก็รุ่ง!

ผ่านไปแล้ว กับการสอบวัดระดับคุณสมบัติ (qualifying examination) ของนักศึกษาทุนปริญญาเอก อย่าง หมอดูต๊อกแต๊ก A4 ณฐอร นพเคราะห์ ของเรา เรียกว่าขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ดร. อย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะ ซึ่งนอกจากงานจะแน่นแล้ว ยังแบ่งเวลาเรียน ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้อีก บอกเลยว่า ขยันสุดๆ ค่า

อ่านต่อ

นิเทศฯหอการค้าเผยผลวิจัย “โควิด-19″ทำคนเครียดเสี่ยงตกงาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลวิจัย “โควิด – 19” เกินครึ่งเครียดเสี่ยงตกงาน เชื่อหลังกรกฎาคมนี้ สถานการณ์ดีขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยประชามติแห่งเอเชีย (ANPOR) สำรวจพฤติกรรม “การเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประชาชนไทย” ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 ต่อสถานการณ์การระบาดครั้งนี้ ทั้งหมด 3,277 คน ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

อ่านต่อ

ป.เอก นิเทศฯ ม.หอการค้าไทย วิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสู้พิษโควิด-19

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ที่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นเมื่อเริ่มศักราชใหม่ปี 2563 กลายมาเป็นไฟลามทุ่งขยายความเสียหายไม่เฉพาะประเทศจีนที่เป็นต้นทางของกรณีการระบาดอย่างรุนแรงและขยายลุกลามไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอุตสาหรรม การห้ามเดินทางของประชากรโลกส่งผลความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวโลก เฉพาะในประเทศไทยมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีสัดส่วน 18-20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และเป็นอุตสาหกรรมพระเอกที่รัฐบาลตั้งความหวังให้เป็นแม่ทัพในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตตามเป้าหมายเพื่อทดแทนรายได้ที่ลดลงจากการชะลอตัวของพิษสงครามการค้าของมหาอำนาจโลก

อ่านต่อ

ป.เอกนิเทศ หอการค้า เผยผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย โตสุดในเอเชีย

ผลวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทันตกรรมไทย – จากที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชียซึ่งประกอบด้วยธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยนั้น ธุรกิจบริการรักษาทางทันตกรรมถือเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญที่สร้างรายได้จำนวนมากเข้าประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด

อ่านต่อ

เอารางวัลหญิงเก่งไปเลย! หมอดูต๊อกแต๊ก A4 กับบทบาทใหม่ นักศึกษานิเทศการตลาดป.เอก ม.หอการค้าไทย

ปัจจุบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี โทและเอกมีการเปิดสอนกันอย่างมากมายแทบจะทุกมหาวิทยาลัย จะมีหลักสูตรไหนบ้างที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน 

อ่านต่อ

บีโอไอเยอรมนี จับมือ ป.เอก นิเทศฯ หอการค้าไทย บุกตลาดยุโรปชวนลงทุนประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21 st Century และได้เข้าศึกษาเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเทศเยอรมนี ภายใตจ้หัวข้อ “BOI’s Marketing & Investment Promotion Strategy to attract FDI in Europe” โดยได้รับการต้อนรับจากดร. รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาขาเยอรมนีและคณะทำงาน

อ่านต่อ